Bu yazımızda savunma sanayide üretici firmalar için 2d ve 3d video animasyonların öneminden ve nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Öncelikle gündelik hayatımızda bir tüketici olarak satın almak istediğimiz her ürünü gidip yerinde bir şekilde görmek istiyoruz. En azından bir görseli veya nasıl kullandığını somut olarak anlatan bir doküman görmek istiyoruz. Ürünü veya ürüne ait bir görseli göremediğimiz zaman ve yahut gördüğümüz görsellerin kalitesi düşük olduğunda, bizde ister istemez bir güvensizlik algısı yaratıyor ve satın alma kararımızdan vazgeçebilmemizi sağlıyor. Üretici firmaların üstüne düşen görev ürünlerini en iyi şekilde sergilemek ya da sergilenecek bir ürün değilse gerek 3boyutlu gerek 2boyutlu animasyon, görsel, vb., görsellerini gerçeğe en yakın şekilde tüketiciye sunması gerekiyor.

Ürün tanıtımı video animasyonlarında tüketici algısını güçlendirmek ve tercih edilmeyi kolaylaştırmak için dikkat edilmesi gereken birkaç konu vardır. Ürünün 3 boyutlu modeli tüm detaylarıyla çizilmeli gerçeğine birebir olarak modellenmeli, bir diğer detay ise ürünün üzerinde kullanılan malzeme gerçekçilik hissini artırmak ve tüketiciye doğru bilgi vermesi acısından 3 boyutlu ortamda kullanılan malzeme kaplamaları ürünün kendisiyle birebir olmalıdır. Ürün anlatımı net anlaşılır ve kalite açısından kendini izleten bir yapıya sahip olmalıdır.

Savunma sanayii de video animasyon süreci perakende satış yapan firmalara nazaran daha farklı ilerler. Üretilen veya üretilmesi düşünülen ürünün kullanım alanları, nasıl kullanıldığı ağırlıklı olarak 3 boyutlu video animasyonlarla anlatılır. Bu canlandırmalarda kimi zaman kırılma, patlama, ateşleme, gibi görsel efekt ve askeri figürler kullanılır. Normal bir ürün animasyonunun ötesinde bir animasyon film şeklinde gerçekleşir. Bu Video animasyonu üretmek ciddi bir iştir.

Ürün tanıtımı video animasyonu için bütün anlatılmak istenilen doneler toparlanarak en uygun şekilde senaryolaştırılmalı, bu senaryo doğrultusunda adım adım objeler, malzeme kaplamaları, figür ve mekanik animasyonlar planlanmalı. Kareler halinde görseller olarak bir ilerleyiş çizelgesi yapılmalı bu kısım video animasyonun bel kemiğini oluşturan ana kısımdır. Storyboard çizimi eksiksiz ve anlaşılır şekilde olması gerekmektedir. Bu doğrultuda ana hatlarıyla ortaya çıkan animasyonu zenginleştirmek adına görsel efektler ve motion grafik animasyonlar eklenir, en son olarak sesler eklenerek video animasyon son halini bulur. 3boyutlu video animasyon için hem kalite hem de zaman en açısından en iyi süreç yukarıda bahsettiğimiz işlemlerin bütünüdür.

İster 2d video animasyon yapalım isterse 3d video animasyon yapalım olmazsa olmaz tasarım bütünlüğünü sağlamak, anlatmak istediğimiz konuyu veya ürünü en etkili şekilde izleyiciyle buluşturmak olmalı.