Detay her şeydir. Detaylar birçok üretici firma ve kişiler tarafından önemsenmez ama bir konuda ayırt edici veya belirleyici olan şey detaylardır. Göz görürü akıl anlamlandırıp bir kalıba sokarak bize bir sonuç çıkartır, ama burada atlanan nokta bilinçaltıdır. Bazen bir şeyleri çok beğenir ama neden beğendiğimizi anlayamayız, aynı durum tam tersi içinde geçerlidir. Bunun olma sebebi bilinç altımız ürpertici derece detaycı olmasıdır. Bu bilgi pazarlamanın iletişimin olmasa olmazı ve üzerinde en çok araştırma yapılan deneyler yapılan bilgisidir. Bütün büyük firmalar tüketicilerin bilinç altı alışkanlıklarını öğrenmek için milyonlarca dolar para harcıyorlar. Bu durum üretilen içerikler içinde geçerlidir. Bir ürünü tanıtan, anlatan bir içerik oluşturmaya başladığımızda öncelikli konu kullanılan renklerin hareketlerin cümlelerin tüketicinin bilinç altında nasıl bir etki yaratması gerektiğidir. Bu bir uzmanlık işidir. İçeriği üreten tasarımcılar bu konuda bilgili değilse ve bu nokta üzerinde yeteri kadar zaman harcamıyorsa yapılmak istenilen amacın veya gidilmek istenilen yolun farkında olmadan çok dışına çıkılabilir. Pazarlama bütçemize harcanan emek ve zaman en verimsiz şekilde heba olabilir.

Hizmet anlatımında kullanılan 2d Animasyon üretme süreci sağlıklı olabilmesi için, başlarken ciddi bir araştırma gereklidir. Bu süreç en önemli süreçtir, anlatılmak istenen, tüketicinin anlayacağı çağrışım yapılacak doneler ve bilinçaltından çekmek istediğimiz davranış mükemmel şekilde hesaplanmalıdır. Bütün bu araştırmalar sonucu 2d animasyonlar dikkatle bütünlük sağlanarak oluşturulmalıdır. Kullanılacak cümleler, hazırlanacak görseller, hareketlendirmedeki dinamizm, kullanılacak müzik, ses efektleri ve süre hepsi istenilen mesajı bilinç altından çağıracak şekilde optimize edilmeli ki istenilen sonuç ortaya çıksın.

2d animasyonlara sadece bir video içerik gözüyle bakmak büyük bir yanlıştır. En etkili anlatım araçlarından biri olduğunu kabul ettiğimiz video içerik markamızın sözcüsü niteliğini taşır video içerikte verdiğimiz his mesaj tüketicimizin kafasındaki marka imajımızı oluşturan en önemli unsurudur.

2d animasyonlar bir metinden veya bir kare resimden daha fazla ilgi çekici ve hızlı tüketilen içeriklerdir. İnsanlar bir kare görsel bir içerik üzerinde fazla vakit geçirmeyi tercih etmiyorlar veya metin içerikleri okumak istemiyorlar ama 2d animasyonlar üzerinde merakları ve ilgileri diri tutulduğu taktirde çok fazla zaman geçiriyorlar buda daha çok iletişim kurabileceğimizin ve daha ikna edici olabilmemizin en etkili yolu.