Kimiz

Sıra dışı bir dijital ajans hayal ettik

Marka farkındalığının oluşturulması için stratejik öneme sahip en önemli husus markanın imajıdır. Marka imajı oluşturulurken aslında arka planda yapılan en önemli iş, markanın hangi özgün fikir temelinde hikâyesinin oluşturulacağıdır. Bu amaçla markanın sahip olduğu niteliklerin iyi belirlenmesi ve çok çeşitli görsel ve işitsel araçlardan en uygun olanının seçilmesi büyük önem taşır. Tüm bu gerçekler ışığında, Sande olarak en önemli faaliyet alanımız, farkındalığı artırılacak marka için en doğru reklam ve pazarlama metodunun en etkin görsel ve işitsel iletişim araçları kullanılarak tanıtılmasıdır. Faaliyet alanı içerisinde en çok kullandığımız araçlar; animasyon destekli videolar, grafik tasarım materyalleri, mimari görselleştirmeler, reklam ve tanıtım filmleridir. Şirket olarak ortaya koyduğumuz farklılık bu araçların kullanılmasında değil; özgün fikir temeline oturan görsellik amacına yenilikçi yaklaşımın getirilmesindedir. Yenilikçi olmak için de teknolojik değişimlerin paralelinde görsel ve işitsel araçların çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz.

Kaliteye Odaklanmak

Doğada her cismin ve her canlının bir misyonu vardır. Ve hiçbiri anlamsız veya gereksiz değildir. Bu yaşamın tutarlı ve mükemmelliğini oluşturan yegâne unsurdur. Aynı şekilde bir hizmet veya ürün geliştirirken en çok üzerinde durduğumuz konu, mesajı yaratan bütünün her bir parçasının bir anlamı, bütünlüğü ve misyonu olmasını sağlamaktır. Hem bilinç üstü hem de bilinçaltı etki yaratan bir yaklaşımdır. Bütün süreç birçok defa test edilerek istenilen etki yaratılana kadar iyileştirilir.

Çalışma Alanımız

Sande her bir mekânın yaratım sürecinde etkin bir rol oynadığına inanır. Üretim sürecimiz olay mahallinde başlar, deneyimlemek bizim için önemlidir. Daha sonra ilgili mekanların atmosferine girmek isteriz. En son olarak bütün çıkarımlarımızı ve analizlerimizi işlemeye başladığımız yer ofisimizdir.