Marka farkındalığının oluşturulması için en stratejik öneme sahip husus markanın imajıdır. Marka imajı oluşturulurken aslında arka planda yapılan en önemli iş markanın hangi özgün fikir temelinde hikâyesinin oluşturulacağıdır. Bu amaçla markanın sahip olduğu niteliklerin iyi belirlenmesi ve çok çeşitli görsel ve işitsel araçlardan en uygun olanının seçilmesi büyük önem taşır. Tüm bu gerçekler ışığında, Sande olarak en önemli faaliyet alanımız farkındalığı artırılacak marka için en doğru reklam ve pazarlama metodunun en etkin görsel ve işitsel iletişim araçları kullanılarak tanıtılmasıdır. Faaliyet alanı içerisinde en çok kullandığımız araçlar; animasyon destekli videolar, grafik tasarım materyalleri, mimari görselleştirmeler, reklam ve tanıtım filmleridir. Şirket olarak ortaya koyduğumuz farklılık bu araçların kullanılmasında değil, özgün fikir temeline oturan görsellik amacına yenilikçi yaklaşımın getirilmesidir. Yenilikçi olmak için de teknolojik değişimlerin paralelinde görsel ve işitsel araçların çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz.